호치민시

ACEF

The Asia Cultural Exchange Foundation

심볼
한국어교육문화원

Korean Cultural Center

Teaching Korean language and culture

Giới thiệu về tổ chức Quỹ

Mục đích thành lập

Trong thế kỷ 21 , khi vai trò của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng mở rộng , văn hóa – nghệ thuật Hàn Quốc được phổ biến ở khu vực Đông Á - nơi nổi lên như một trung tâm kinh tế thế giới mới . Bằng cách nghiên cứu các lĩnh vực tổng thể như ngôn ngữ , văn hóa , xã hội , kinh tế , chính trị của khu vực đó và cung cấp điều này cho giới học thuật , doanh nghiệp , chính quyền địa phương , chính phủ khi cần , nhằm mục đích đóng góp vào việc nâng cao thương hiệu , sự phát triển kinh tế của quốc gia.

Trong trật tự kinh tế thế giới mới – toàn cầu hóa , quốc tế hóa , mục đích của việc thành lập Quỹ là mong muốn hướng đến mục tiêu dẫn đầu quá trình toàn cầu hóa của Hàn Quốc và đóng góp vào sự thịnh vượng chung và hòa bình thế giới thông qua việc chia sẻ thành tựu lâu dài , phổ cập văn hóa Hàn Quốc , giáo dục tiếng Hàn và thúc đẩy hợp tác văn hóa ở cấp độ tư nhân.

다국어

Truyền bá văn hóa Hàn Quốc và tiếng Hàn Quốc


  • Thành lập và vận hành các trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở các nước châu Á
  • Hỗ trợ các dự án hợp tác và trao đổi văn hóa với các trường đại học và cơ quan chuyên môn của các nước châu Á.
  • Dự án tiếp cận văn hóa nhằm phát triển bền vững và giao lưu tài nguyên của các nước châu Á
  • Hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu quốc tế và nghiên cứu của người nước ngoài di cư
  • Hỗ trợ các hoạt động thích nghi với cộng đồng và dự án tư vấn cho người nước ngoài di cư.

Lời chào của

Quỹ giao lưu văn hóa Châu Á (ACEF) của chúng tôi là một tổ chức tư nhân thuần túy, thành lập với mục đích đạt được sự thịnh vượng chung ở Châu Á bằng việc xây dựng mối quan hệ hợp tác và thúc đẩy tình hữu nghị thông qua sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương , trong đó có Hàn Quốc.

Do làn sóng Hallyu , sự quan tâm về văn hóa Hàn Quốc và ngôn ngữ Hàn ngày càng tăng không chỉ ở Châu Á mà còn trên cả thế giới . Để phù hợp với xu thế này, ACEF đang nỗ lực để giới thiệu văn hóa Hàn Quốc cũng như quảng bá tiếng Hàn đến từng quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch đầu tiên của tổ chức ACEF, Ông Park Seung Jun đã thành lập khoa tiếng Hàn tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam vì ông nhận thấy sự cần thiết của việc giao lưu văn hóa ở khu vực châu Á ngay cả trước khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao Hàn–Việt (năm 1992) và ưu tiên hơn hết là quảng bá tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.

Sau đó vào năm 1996, khi thành lập Quỹ giao lưu văn hóa châu Á, viện văn hóa Hàn Quốc TP HCM trực thuộc đã đóng một vai trò lớn trong sự giao lưu song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Tiếp bước ở TP. Hồ Chí Minh , ACEF của chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nền tảng phổ cập văn hóa và ngôn ngữ Hàn , mở rộng không chỉ toàn bộ khu vực Việt Nam mà còn toàn bộ Châu Á.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, đón nhận và đồng hành của quý vị, quý tổ chức và các bạn.

Chủ tịch Shim Soon-hee

재단소개1
여성가족부 - 영어
외교부 - 영어
정부24 - 영어
해외문화홍보원 - 영어